Náš tím

Natalia Lobunova

filologička (ruský jazyk a literatúra), umelecká šéfka činohry, režisérka, spisovateľka, dramatička, scénografka, kostýmografka, pedagogička
Má vysokoškolské vzdelanie – filológia. Venuje sa aj fotografovaniu.

Tatiana Lobunova

herečka, bábkoherečka, hudobníčka, speváčka, pedagogička
Na výsokej škole vyštudovala divadelný manažment. Členka speváckeho súboru Uliana.

Maria Lobunova

herečka, filologička (španielský a talianský jazyk), pedagogička
Má vysokoškolské vzdelanie – filológia. Členka speváckeho súboru Uliana. Venuje sa aj fotografovaniu.

Evgenia Lobunova

umelecká šéfka bábkového divadla, dramatička bábkového divadla, spisovateľka, herečka, bábkoherečka
Na vysokej škole vyštudovala divadelnú a filmovú vedu. Členka speváckeho súboru Uliana.

Sofia Lobunova

herečka, bábkoherečka, filologička (anglický jazyk), tanečnica, vedúca tanečného štúdia Omnidance, pedagogička
Má vysokoškolské vzdelanie – filológia. Členka speváckeho súboru Uliana.

Uliana Lobunova

Odmalička sa venuje herectvu, je žiačkou detského štúdia nášho divadla, hrá v činoherných predstaveniach našho divadla, študuje klavír a spev. Členka speváckeho súboru Uliana.

Русский