Projekty

PROJEKTY, ktorých sme sa zúčastnili

LingvaFest’ 2019

Staromestské kultúrne leto 2020

Divadlom k porozumeniu 2022
bábkové predstavenia, workshopy a divadelný krúžok pre deti utečencov
V spolupráci s divadlom Rozprávkový Gašparko a vďaka Nadácii mesta Bratislavy.

PUPPETS FESTIVAL 2022
organizator – divadlo Rozprávkový Gašparko

Staromestské kultúrne leto 2022

Staromestské kultúrne leto 2023

Letná čitáreň v Medickej záhrade 2023

Русский