Individuálne hodiny

SPEV PRE DETI

Na hodiny spevu pozývame deti od 4 rokov.
Vaše dieťa bude milovať spev, získa zručnosti správneho speváckeho dychu, rozvíjať hlas a hudobne sa rozvíjať.
Hodiny vedie Tatiana Lobunova, pedagogička spevu, speváčka, herečka divadla OMNIBUS. Tatiana vyučuje spev už takmer 20 rokov. Medzi jej študentmi sú laureáti a držitelia diplomov z medzinárodných vokálnych súťaží. Niektorí z jej študentov sa stali učiteľmi spevu.
Otázky môžete klásť a prihlásiť sa na tel. čísle +421 944 350 962 (WhatsApp) alebo e-mailom: omnibusdivadlo@gmail.com.

KLAVÍR PRE DETI

Naučiť sa hrať na klavír s radosťou, vstúpiť do sveta hudby ako do čarovnej krajiny, kde bude mať dieťa kamarátov – noty, kde naň čakajú úžasné príbehy rozprávané jazykom hudby, a aby sa tento jazyk stal pre dieťa materinským jazykom a nástroj sa mu stal priateľom a spoločníkom – to je cieľom výučby hry na klavír pre deti v našom štúdiu. Výučbu vedie Tatiana Lobunova, učiteľka klavíra s 25-ročnou pedagogickou praxou.
Otázky môžete klásť a prihlásiť sa na tel. čísle +421 944 350 962 (WhatsApp) alebo e-mailom: omnibusdivadlo@gmail.com.

VOCAL PRE DOSPELÝCH

Chcete sa naučiť spievať? Je to možné v každom veku. Tatiana Lobunová, pedagogička spevu, speváčka, herečka divadla OMNIBUS, vyučuje spev už takmer 20 rokov. A jej študenti našli radosť z pochopenia seba samých a svojich schopností. Budete môcť otvoriť svoj hlas, zvládnuť správny spevácky dych. Vďaka pravidelným lekciám sa naučíte spievať čisto a voľne, rozšírite si hlasový rozsah a budete sa cítiť istejšie vo svojom speve. Cieľom lekcií môže byť ako príprava na profesionálnu spevácku prácu, tak aj príprava jednej piesne.
Otázky môžete klásť a prihlásiť sa na tel. čísle +421 944 350 962 (WhatsApp) alebo e-mailom: omnibusdivadlo@gmail.com.

FORTEPIANO PRE DOSPELÝCH

Snívali ste o tom, že sa naučíte hrať na klavír, ale z rôznych dôvodov sa tak nestalo, alebo ste študovali, ale dlho ste sa k nástroju nepriblížili? Naša lektorka s 25-ročnou pedagogickou praxou, Tatiana Lobunová, vám pomôže zvládnuť tento krásny nástroj, podporí vás a vzbudí vieru vo vlastné sily.
Otázky môžete klásť a prihlásiť sa na tel. čísle +421 944 350 962 (WhatsApp) alebo e-mailom: omnibusdivadlo@gmail.com.

Русский