O nás

Naše divadlo založila rodina Lobunovcov v Petrohrade v roku 2005. Od roku 2019 žijeme a pracujeme v Bratislave a divadlo dostalo nový názov – OMNIBUS. Nie sme však len divadlo, sme divadlo-štúdio. To znamená, že naše divadlo má aj štúdio, kde sa dospelí aj deti učia základom herectva. Študenti, ktorí dosiahli požadovanú úroveň, sa zúčastňujú aj predstavení. V súčasnosti hráme činoherné predstavenia pre dospelých a deti v ruskom jazyku. Plánujeme však založiť divadelné štúdio aj pre Slovákov, vytvoriť si dvojjazyčný súbor.

Náš OMNIBUS je osvetové divadlo. Pred predstaveniami na základe klasickej literatúry prednášame o diele, ktoré diváci uvidia. Každé predstavnie divákov nielen pobaví, ale po jeho skončení sa bude aj o čom rozprávať. A prednášky, literárne a hudobné večery a oslavy sú neodmysliteľnou súčasťou práce nášho divadla.

Naše divadlo má aj bábkové oddelenie. Bábkové predstavenia hráme v ruskom aj slovenskom jazyku.

Русский