Literárne prednášky

Náš projekt literárnych prednášok Prechádzky na Parnas je venovaný ruskej literatúre. Tento projekt je vytvorený režisérkou nášho divadla, filologičkou, literárnou vedkyňou, spisovateľkou a lektorkou Nataliou Lobunovou.
Celý kurz, ktorý prebieha teraz, je venovaný dielam najslávnejšieho ruského spisovateľa Alexandra Sergejeviča Puškina a jeho osobnosti. Prednášky prebiehajú v ruskom jazyku.

Program prednášok sezóny 2023/2024 bude zverejnený na konci septembra.

Русский