Individuálne služby

KOREKTOR, REDAKTOR

Píšete alebo prekladáte do ruštiny články, reklamy, materiály pre webové stránky? Píšete poviedky alebo romány? Vedecké články alebo monografie? Potom pravdepodobne potrebujete korektora a redaktora. Ten nielenže opraví gramatické a štylistické chyby, ale tiež pomôže, aby sa text stal skutočne literárnym dielom.

Naša s.r.o. má takéhoto odborníka, ktorý píše a má bohaté skúsenosti s redakčnou prácou. Je to Evgenia Lobunova.

Русский